QuickLOAD2018-09-14T12:16:16+02:00

Wenke vir die gebruik van QuickLOAD sagteware met Peregrine koeëls.

Dis ʼn baie handige gereedskap stuk maar het ernstige beperkinge wat baie sigbaar raak sodra mens dit vir koeëls gebruik wat nie ʼn lood kern bevat nie. Daar is ʼn neiging by QL om vir Peregrine se koeëls die trompsnelheid tussen 5 en 10% te laag te bereken en terselfdertyd die maksimum druk tussen 5 en 10% te hoog te bereken. Dit kan baie misleidend wees en ons beveel aan dat QL gebruikers ons kontak by admin@peregrinebullets.com as hulle onseker is oor die betroubaarheid van QL resultate.

Wees asseblief bedag op die volgende QL beperkinge

  • QL is by uitstek doelgemaak vir lood kern koeëls. Daar is nie behoorlike funksies om soliede koper of geelkoper koeëls te hanteer nie. Al wat verstel kan word is “shot start pressure”. Die punte hier onder sal verder uitlig waarom hierdie enkele verstelling absoluut ontoereikend is.
  • QL kan nie die verskil in ag neem tussen ladings waarvan die dop gekrimp is teenoor ongekrimpte doppe nie en neem ook nie in ag die hoeveelheid gravering op die koeël nie.
  • QL het nie ʼn funksie om te onderskei tussen “gewone” en “magnum” slagdoppies nie of om “jump” en vry boor lengte in ag te neem nie.
  • Dis algemeen vir Bisley skuts om 307 en 306 kaliber lope te bestel wat kleiner as standaard groef diameters het. QL het nie ʼn funksie om dit in ag te neem nie.
  • Koeël vervaardigers maak koeëls soms doelbewus met verskillende diameters. QL het nie ʼn funksie om die verskil in wrywing te definieer a.g.v. koeëls wat stywer pas in die loop nie. Dit geld vir lood sowel as soliede koper of geelkoper koeëls.
  • Meeste soliede koper koeëls word vervaardig met groewe. Wyer of meer groewe verlaag die druk. Weereens is slegs die vermoë om “shot start pressure” te verstel beskikbaar. Dis nie voldoende nie want die wrywing is aansienlik laer oor die volle lengte van die loop.
  • QL het ʼn oënskynlike funksie vir koeëls wat met “moly” behandel is. Al wat die funksie doen is om die “shot start pressure” se gekose waarde kunsmatig te verlaag. Dit kan hoegenaamd nie korrekte voorspellings oplewer nie want die wrywing is aansienlik laer oor die volle lengte van die loop.

Daar is geen amptelike data beskikbaar vir B12.7 kruit nie. Dit is nie QL se skuld nie maar maak dit moeilik om betroubare berekeninge te doen vir die groter kaliber gewere wat net die kruit kan gebruik.

In kort, QL se enkele opsie om “shot start pressure” te verstel word eintlik oorbenut en is eenvoudig nie toereikend genoeg vir al die moontlike veranderlikes nie. Dit forseer die gebruiker om byvoorbeeld die kruit se brandspoed en die koeël se gewig ook te begin verstel in ‘n poging om verbeterde resultate te verkry en dit word op eie risiko gedoen.  Nogtans bly dit ʼn handige gereedskapstuk wat met vrug gebruik kan word om veilige begin ladings te beraam en sodoende tyd en kostes te bespaar.

 VRYWARING

Hierdie wenke word in goedertrou verskaf en Peregrine Bullets kan op geen manier verantwoordelik gehou word vir enige beserings of skade of enige vorm van verliese nie as gevolg van die wenke nie.

Save

Save

Save

Instructions for installation of the Peregrine bullet file

1. Click the link below. The bullet file will be downloaded as a “Zip” file.

2. Extract the Zipfile on you computer. The bullet file may be named to include the latest revision date e.g. “Peregrine Month2018.bul”. Please note that Windows will not recognise the *.bul extention and may complain that the name is invalid. Ignore this message.

2.The next step is to Copy and Paste the unzipped e.g. “Peregrine Month2018.bul” file into a pre-existing folder that was created by the QuickLOAD software. The location of the folder will look like this… C:\Users\”Your Name”\Documents\QuickLOAD\data\bullets

3. Open QuickLOAD and select “Load a bullet file” from the QuickLOAD pull down menus. Scroll to find “Peregrine Month2018” and click on it. Select the “OK” button. All the Peregrine bullets will now be available for selection. Note: Always select the Peregrine bullet file with the latest revision date.

Disclaimer:  Peregrine provide this data in good faith and it is not guaranteed to be free from any defects. The onus as well as the risk of damage and/or personal injury remains with the user and Peregrine and its employees does not accept any form of liability for providing this data or its distribution, re-distribution by any 3rd party. Please note that “Reloading” is dangerous and industry safety and conservative reloading procedures must always be followed more so when new loads are developed.

To download click Peregrine bullet file

For older version bullet files that may contain discontinued bullets click “Previous version archive”

Save

Save

Save